Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

Gostynin, dnia 15.09.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
ul. J.Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej
się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie od 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.
15 września 2023
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

Gostynin, dnia 15.09.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „Bratoszewo” mieszczącej się
w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie

od 02.10.2023 r.-31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4.  znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.
15 września 2023
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Dom dla Dzieci" - unieważnienie

Gostynin 13.09.2023r.

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług pedagogicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

13 września 2023
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Dom dla Dzieci" - unieważnienie

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Bratoszewo" - unieważnienie

Gostynin 13.09.2023r.

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług pedagogicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

13 września 2023
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Bratoszewo" - unieważnienie

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”

Gostynin, dnia 11.09.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarzenie przekraczającym 30 h miesięcznie w okresie od 01.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,
 3. prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej,
 4. opracowanie wspólnie z wychowawcami programów terapeutycznych, pomocowych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 5. prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych kart, udziału w zajęciach oraz innej niezbędnej dokumentacji.  

5. Termin realizacji zamówienia: 01.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
12 września 2023
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”